Karin Laglas

Karin Laglas

Voorzitter directieraad Ymere

Sinds augustus 2014 is Karin Laglas de voorzitter van de directieraad van woningcorporatie Ymere. Na het vertrek van Roel Steenbeek in 2013 viel de keuze op Karin Laglas vanwege haar uitgebreide kennis en ervaring met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, met name wanneer het in samenwerking met publieke partijen is. Doordat Ymere toe was aan vernieuwing en innovatie, kreeg Karin Laglas bij haar benoeming van de raad van commissarissen de missie om Ymere klantgerichter, efficiënter en bovendien resultaatgerichter te maken. Als CEO van Ymere krijgt Karin Laglas dan ook de taak om de resultaten die zij met de woningcorporatie boekt te rapporteren aan de raad van commissarissen.

Loopbaan van Karin Laglas

Voordat Karin Laglas als voorzitter van de directieraad van Ymere toetrad, werkte zij tussen 2011 en 2014 als decaan van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Daarvoor was zij al ruim 25 jaar actief in de ruimtelijke ontwikkeling en investering. Zo was zij onder andere lid van de directie van projectontwikkelaar MAB, vastgoedbelegger Rodamco Europe en OVG projectontwikkeling. Tevens was zij van 2009 tot 2010 interim-directeur van de Bond van Nederlandse Architecten. Vlak nadat ze was afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft, heeft zij een tijdje bij Twynstra Gudde als bouwprojectmanager gewerkt.
In 2016 was Karin Laglas één van de genomineerden voor de ABN Amro Duurzame 50. Dit is een lijst met de 50 meest duurzame ondernemers van dat moment, die jaarlijks op basis van een juryrapport wordt samengesteld. Met publieksstemmen worden personen genomineerd.

Nevenactiviteiten

Naast haar dagelijkse werkzaamheden als voorzitter van de directieraad van Ymere vervult Karin Laglas ook nog talloze nevenfuncties. Zo is zij lid van de raad van commissarissen bij de Koninklijke De Vries Scheepsbouw, lid van de raad van toezicht van het Westfriesgasthuis en tevens bestuurslid van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, bestuurslid van Acram en bestuurslid van Stichting De Bouwcampus.

Over Ymere

Ymere is een Amsterdamse woningcorporatie welke hier inmiddels 8 vestigingen heeft en ongeveer 900 medewerkers in dienst heeft. Momenteel heeft zij voornamelijk projecten binnen en rondom Amsterdam en Haarlem lopen. Het algemene doel dat Ymere voortdurend probeert na te streven is het mogelijk maken dat een zo breed mogelijke doelgroep in staat is om een woning te vinden in een omgeving waar zij veilig en met veel plezier kunnen wonen en zichzelf verder kan ontwikkelen. Hiervoor werkt zij nauw samen met zowel de lokale gemeenten als maatschappelijke organisaties.