Jurriën Brombacher

Jurriën Brombacher

Jurriën Brombacher is de huidig directeur van de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de gemeente Utrecht. Als directeur heeft Jurriën Brombacher vooral een regisserende functie en zorgt dat deze afdeling soepel en efficiënt werkt. De Utrechtse Vastgoed Organisatie is een onderdeel van de gemeente Utrecht. Zij beheert al het vastgoed dat in bezit is van de gemeente, en zorgt ervoor dat de gemeente met dit vastgoed haar beleidsdoelen kan realiseren.

Opleiding

In 1992 begon Jurriën Brombacher de opleiding Bouwkunde aan het Graafschap College in Doetinchen. Nadat hij deze had afgerond ging hij meteen Civiele Techniek studeren aan het Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 1998 studeerde hij hieraan af in de constructieve afstudeerrichting. Vanuit de hogeschool stroomde Jurriën Brombacher meteen door naar de opleiding Professional Master in Structural Engineering (PMSE), een opleiding aan de TU Delft die in samenwerking met de Stichting Bouwen met Staal werd georganiseerd. In 2001 studeerde hij hieraan af. Meteen daarna sloeg Jurriën Brombacher de juridische weg in en volgde hij een studie rechten aan de Universiteit Utrecht. Nadat hij was afgestudeerd in 2005, ging hij het masterprogramma Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2006 behaalde hij zijn mastertitel.

Loopbaan

Vlak nadat Jurriën Brombacher zijn opleiding aan het Graafschap College had afgerond in 1998, ging hij aan de slag bij Movares. Hier werd hij constructeur op de afdeling Constructief Ontwerpen van de divisie Stedelijke Knooppunten. Binnen deze afdeling was hij betrokken bij veel projecten rondom het spoor. Hier werkte Jurriën Brombacher tot april 2002, inmiddels was hij al afgestudeerd aan de TU Delft en ging hij aan de slag bij de gemeente Utrecht als Adviseur Ingenieursbureau. Dit betekende dat hij zowel advies gaf, als projecten leidde bij verschillende bouwprojecten. Hij gaf onder meer leiding aan het ontwerpteam, ontwierp en berekende zelf constructies, gaf leiding aan de constructeursgroep en was betrokken bij het ramen van de bouwkosten. Tussen 2004 en 2007 trad Jurriën Brombacher tevens op als adviseur bouwrecht binnen deze afdeling. Daarnaast was hij tussen november 2005 en juni 2006 kort aanbestedingsjurist bij het Bureau Aanbestedingen van de gemeente Utrecht, waarbij hij advies gaf over inkoop, contracteren, aanbesteden en contractmanagement.
Vanuit deze rol als jurist groeide Jurriën Brombacher door tot (Senior) Aanbestedingsjurist bij Concerninkoop van de gemeente Utrecht, waar hij tussen 2007 en 2011 juridisch advies gaf. Daarna, in november 2011, werd hij Hoofd Concerninkoop en gaf hij leiding aan deze afdeling. In maart 2016 trad Jurriën Brombacher toe tot zijn huidige functie als directeur van de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de gemeente Utrecht.