Jeanet van Antwerpen

Jeanet van Antwerpen

Carrièrepad

Jeanet van Antwerpen is momenteel de directeur van de Schiphol Area Development Company (SADC). Hiervoor was zij 17 jaar lang werkzaam bij Inbo, waar ze verschillende posities bekleedde, namelijk adviseur, partner en bestuurder. Bij Inbo lag voor haar de focus op campusontwikkelingen, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen. Ze was dan destijds ook betrokken bij de ontwikkeling van de Hi Tech Campus in Eindhoven. Bij Inbo heeft Janet van Antwerpen zich veel gericht op China en was daar dan ook vaak te vinden.
Uiteindelijk besloot Jeanet van Antwerpen de private sector in te ruilen voor een bedrijf met een meer publieke achtergrond en werd directeur van SADC. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van het gebied rondom luchthaven Schiphol. Gezien haar vele ervaring met duurzame ontwikkeling, was de SADC een logische vervolgstap in de carrière van Jeanet van Antwerpen. In haar nieuwe positie binnen SADC neemt ze graag haar ervaringen uit het ondernemerschap mee naar dit bedrijf. Juist omdat de wereld zo veranderlijk is en de technische ontwikkelingen razendsnel gaan, stelt Jeanet van Antwerpen dat je daarom altijd een ‘ondernemers mindset’ moet blijven houden en soms risico’s moet nemen. Ook Jeanet van Antwerpen ziet dat een gebiedsontwikkelaar niet meteen het eerste soort onderneming is wat zich leent voor ondernemen. Toch bepleit zij dat bijvoorbeeld het (her)lokaliseren van werklocaties een zeer gunstig effect kan hebben.
Een belangrijk aspect van haar positie als directeur van SADC is relatiemanagement, vindt Jeanet van Antwerpen. Ze vindt het van groot belang om altijd in contact te blijven met je klanten, zowel tijdens het proces, maar ook nadat ze zich hebben gevestigd.

Nevenactiviteiten

Naast haar werkzaaheden bij SADC is Jeanet van Antwerpen tevens een docent aan de Amsterdam School of Real Estate en bij de Master of Urban and Area Development Utrecht. Bovendien is Jeanet van Antwerpen ook een veelgevraagd spreker op conferenties en evenementen.
Tevens vervult en vervulde Jeanet van Antwerpen een aantal bestuurs- en toezichtshoudende functies, zoals het voorzitterschap van de adviescommissie van de Dutch Green Building Council, lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Zuiderzeehaven Kampen, lidmaatschap van het Amsterdam Logistics Board en haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij Pieter van Foreest.

Opleiding

Jeanet van Antwerpen studeerde economische geografie aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 1991 haar masterdiploma voor behaalde. In aanvulling op haar master volgde ze ook beleid- en organisatiecursussen en cursussen omtrent transportatie economie.