Floris Alkemade

Floris Alkemade

Over Floris Alkemade als Rijksbouwmeester

In september 2015 is Floris Alkemade (geboren in Sint-Oedenrode in 1961) aangetreden als Rijksbouwmeester van het Rijksvastgoedbedrijf van de Nederlandse overheid. De Rijksbouwmeester heeft als taak om ongevraagd en gevraagd advies te leveren over de stedelijke omgeving en de architectuur van het rijksvastgoed. Hierbij is de positie van de Rijksbouwmeester onafhankelijk. Het Rijksvastgoedbedrijf is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille van het Rijk.
Voorbeelden van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Rijksbouwmeester zijn bijvoorbeeld het kiezen van een architect voor de nieuwbouw en renovatie van rijksvastgoed of het selecteren van kunstenaars ter uitvoering van kunstopdrachten die zijn verbonden aan nieuwbouwprojecten of grote renovaties. Tevens houdt de Rijksbouwmeester zich bezig met het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot de functie en eventuele herbestemming van onroerend goed en grond die het Rijkvastgoedbedrijf niet meer nodig heeft. Ook is hij verantwoordelijk voor het bewaken van de architectonische kwaliteit van gebouwen die het Rijk in haar bezit heeft en de stedenbouwkundige inpassing van deze gebouwen. Ook Tenslotte is de Rijksbouwmeester ook de voorzitter van de Gouden Piramide. Dit is een award voor architectuur en stedenbouwkundige ontwikkeling.
Floris Alkemade wordt als Rijksbouwmeester ondersteund door het zogenaamde Atelier Rijksbouwmeester, dit is een groep adviseurs.

Opleiding en loopbaan

Floris Alkemade studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hier studeerde hij in 1989 aan af met een eervolle vermelding. Nadat hij was afgestudeerd ging hij aan de slag bij het Office for Metropolital Architecture (O.M.A.), een internationaal architectenbureau. Hier werd hij in 2001 zelfs partner.
Toch wilde Floris Alkemade graag zelfstandig werken en richtte hij in 2008 zijn eigen architectenbureau, FAA (Floris Alkemade Architect), op. Deze had vestigingen in zijn geboorteplaats Sint-Oedenrode, Brussel en Parijs. Vooral de grote en complexe projecten zijn de specialiteit van Floris Alkemade, zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling van het entrepotgebouw van Macdonald (600 meter lang) in Parijs. Daarnaast besteedt Floris Alkemade als architect en stedenbouwkundige veel aandacht aan infrastructuur en logistiek. Hij is daarom dan ook betrokken geweest bij de gebiedsontwikkeling van het centrum van Lille (Frankrijk) en de inpassing van Nederlandse snelwegen zoals de A2. Ook herbestemming en stedelijke ontwikkeling behoren tot zijn kwaliteiten, hij is onder andere betrokken geweest bij de herontwikkeling van het stadshart van Almere.
Naast zijn werkzaamheden wordt Floris Alkemade ook regelmatig gevraagd als gastdocent (onder andere gastprofessor aan de Universiteit van Gent sinds 2004 en sinds 2014 lector Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam), spreker op evenementen en als jurylid voor vakjury’s.