David Hart

David Hart

Over David Hart

David Hart is eigenaar van de David Hart groep, een Nederlandse vastgoedbelegger die inmiddels een portefeuille heeft die €400 miljoen waard is. David Hart is in Rotterdam opgegroeid en geboren en is een tijd lang autohandelaar geweest. Zelf heeft David Hart nu ook een groot pand in bezit, Villa Langenhorst staat op naam van Hart en is ongeveer €35 miljoen waard.

De David Hart Vastgoed Groep

David Hart heeft de organisatie David Hart Vastgoed opgericht in 1997. Op dat moment werd David Hart Vastgoed actief in Rotterdam, in de Rotterdamse Waalhaven. In 2006 werd de naam gewijzigd in de David Hart Vastgoed Groep. In 2009 is deze organisatie omgedoopt tot de David Hart Groep. Momenteel heeft deze organisatie meerdere panden in haar bezit en al een aantal grote projecten uitgevoerd. De panden zijn voornamelijk gevestigd in Nederland, maar er bevinden zich ook enkele panden in het buitenland.

Passie, Creativiteit en Dynamiek

Het motto van is Passie, Creativiteit en Dynamiek. David Hart investeert en ontwikkelt vervolgens verschillende projecten. De beleggingen vormen de basis voor de activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van verschillende projecten. Bij de ontwikkeling staat passie en creativiteit voorop. Ook dynamiek is een motto van David Hart.
De passie uit zich bij de David Hart groep door de mensen die er werkzaam zijn. De werknemers zijn gepassioneerd bezig met de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. Daarbij worden ze constant uitgedaagd. Ook is de persoonlijke betrokkenheid een belangrijk uitgangspunt binnen de David Hart groep. Dit bevordert de sfeer en uiteindelijk de passie die de werknemers hebben voor hun vak.
De David Hart groep is er tevens van overtuigd dat creativiteit ten goede komt aan de projecten van de organisatie. Uitdagende vastgoedproblemen worden gezien als een grote uitdaging en worden opgelost door de David Hart Groep.
De David Hart groep werkt voornamelijk aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bedrijfshuisvesting en hoogwaardige distributiecentra. Daarbij geldt als uitgangspunt dat elk gebouw uniek dient te zijn. De organisatie heeft geen vooringenomen mening en laat de creativiteit een belangrijke rol spelen bij alle projecten. Ook neemt de organisatie regelmatig een groot risico en werkt het mee aan het opzetten van complexe projecten. Zo blijven de werknemers uitgedaagd.
De dynamische kant van de organisatie komt tot uiting door het snel kunnen schakelen van de werknemers en het snel en besluitvaardig kunnen handelen.