Philip Kruseman Aretz

Philip Kruseman Aretz

Philip Kruseman Aretz is eigenaar van Kruseman Aretz Zorgvilla’s.

Persoonlijk

Philip Kruseman Aretz ging van 1978 tot 1986 naar de basisschool Schoolvereniging Wolters in ’s-Gravenhage. Daarna startte Philip met het VWO op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in 1986. Hij behaalde zijn diploma in 1993, waarna hij startte met de opleiding Bestuurskunde. Hij studeerde in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit van 1995 tot 2001. Tijdens zijn studententijd was hij lid van de vereniging RSC. Hij heeft zich gespecialiseerd in de ouderenzorg en is afgestudeerd op de vraaggerichtheid in de ouderenzorg. Uiteindelijk heeft hij de kennis die hij opgedaan heeft bij zijn studie gecombineerd met de ervaring die er al was binnen zijn familie en zijn er twee villa’s gekocht.

Kruseman Aretz Zorgvilla’s

Momenteel is Philip eigenaar van Kruseman Aretz Zorgvilla’s. Hij is directeur van dit bedrijf sinds januari 2001. Dit is een organisatie die zorgvilla’s aanbiedt aan ouderen die persoonlijke zorg en dienstverlening behoeven. De zorgvilla’s zijn gelegen in Wassenaar. De organisatie onderscheidt zich van andere verpleeg- en verzorgingshuizen door het bieden van een thuis en hoogwaardige kwaliteit, door persoonlijke aandacht, respect en een gevarieerde dagbesteding.

De zorgorganisatie Kruseman Aretz Zorgvilla’s is begonnen in 1979. Ze helpen ouderen die zorgproblemen hebben. Er zijn twee zorgvilla’s waarin de ouderen kunnen verblijven en het verblijf in een van de twee zorgvilla’s is voornamelijk geschikt voor ouderen die aan het dementeren zijn. Beide villa’s grenzen aan een grote, mooie tuin, waardoor ouderen goed tot rust kunnen komen.
Het concept is ontstaan doordat Jennifer Kruseman Aretz op een gegeven moment de zorg voor een ouder familielid op zich nam. Hiervoor heeft ze haar baan opgezegd. Het oudere familielid woonde bij haar in huis, waardoor er zowel kinderen als ouderen met elkaar samen woonden. Jennifer kwam tot de conclusie dat er dringend behoefte was aan dit concept, maar dan op grotere schaal. Uiteindelijk werd het gezin te groot en verhuisde naar een groter huis in Wassenaar.

Momenteel wonen er 25 mensen in de zorgvilla’s. Belangrijkst uitgangspunt is dat er een huiselijke sfeer is. De bewoners zijn erg tevreden over de organisatie en het voelt voor hun echt als ‘thuis’. De werknemers van Kruseman Aretz Zorgvilla’s beschouwen de werkzaamheden dan ook als het verlenen van een dienst en het voelt alsof zij op bezoek komen bij de ouderen. Dit gevoel strookt met het gevoel dat Philip in zijn jeugd heeft ervaren. Philip is er dan ook van overtuigd dat zorg verlenen kan worden aangemerkt als het uitlenen van een dienst. In de huidige definitie wordt zorg meer gedefinieerd als zijnde een product, aldus Philip.

Nevenactiviteiten

Naast de zorgvilla’s houdt Philip zich ook bezig met een thuiszorgorganisatie. In samenwerking met Aethon heeft hij een organisatie opgericht waar vooral geneeskunde studenten worden uitgezonden om ouderen te helpen. Deze studenten zijn hiervoor opgeleid. Ook heeft hij CarePortal opgericht, waarmee hij andere zorgorganisaties helpt. Hiermee pakt hij de kwaliteit en de efficiency van deze zorgorganisaties aan door middel van diverse ICT-oplossingen.