Jaap Uijlenbroek

Jaap Uijlenbroek

Over Jaap Uijlenbroek

Jaap Uijlenbroek (geboren in 1965) is sinds januari 2014 de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf van de Nederlandse overheid. Bij zijn aanstelling kreeg hij als taak om het Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder te ontwikkelen tot één organisatie waarin de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Vastgoed Defensie in zouden opgaan. Hierin volgt hij Roos van Erp-Bruinsma op, welke tijdens haar dienstperiode de eerste stappen had gezet in de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf.

Studie

Nadat Jaap Uijlenbroek zijn havo-diploma had behaald aan het Citycollege Rotterdam in 1982, ging hij naar de HTS in Den Haag. Hier studeerde hij Informatica en studeerde in 1986 af. Daarna ging hij meteen door naar de Erasmus Universiteit Rotterdam en begon aan de opleiding Bestuurskunde, waarvan hij in 1991 zijn doctoraalexamen behaalde. Tussen 1994 en 1997 was hij bezig met een PhD aan de TU Delft en promoveerde uiteindelijk met zijn proefschrift genaamd ‘Designing Electronic Document Infrastructures’.

Carrière

Nadat hij was gepromoveerd werkte Jan Uijlenbroek een aantal jaar als consultant bij Het Expertise Centrum tot hij in 2000 directeur Informatie, Beheer en Subsidieregelingen werd bij het VROM. Sindsdien is hij werkzaam gebleven bij de Nederlandse overheid en was van 2004 tot 2006 werkzaam als plaatsvervangend inspecteur-generaal SZW Inspecties voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd was hij tot 2008 algemeen directeur Arbeidsinspectie bij hetzelfde ministerie. In 2008 verruilde Jaap Uijlenbroek het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hier werd hij directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het rijksbeleid op het gebied van zaken zoals huisvesting, ICT, personeel, organisatie, inkoop en faciliteiten. Dit bleef hij doen tot 2014, toen hij zijn huidige functie als directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf kreeg.

Bijzonder hoogleraar

In 2014 werd Jan Uijlenbroek aangesteld als bijzonder hoogleraar op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden. Als bijzonder hoogleraar richt hij zich arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Hierbij valt te denken aan thema’s zoals bijvoorbeeld reorganisaties, de ambtelijke rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Jan Uijlenbroek is met zijn aanstelling zeer gemotiveerd om vanuit de wetenschap te kijken naar hoe het er in de praktijk aan toe gaat en zo op die manier de wijze waarop de overheid werkt verder te verbeteren. Daarnaast vindt hij de interactie met de studenten en hun eigen zienswijze op de combinatie tussen arbeidsverhoudingen en de publieke sector erg leuk.